Voertuig voor artilleriewaarnemers gebaseerd op de uit dienst genomen MILAN antitank.